Seminarium - prezentacje

 

 

Prezentacja nr 01
pt. "Istota i znaczenie scaleń gruntów dla ROW w tym celów środowiskowych"


 

Prezentacja nr 02
pt. "Znaczenie scaleń gruntów dla pozyskiwania terenów na realizację celów środowiskowych i społecznych"


 

Prezentacja nr 03
pt. "Znaczenie opóźnienia odpływu wód w zwiększaniu zdolności retencyjnej zlewni"


 

Prezentacja nr 04
pt. "Regulacja cieków powodująca zwiększanie retencji w zlewni na obszarach wiejskich"


 

Prezentacja nr 05
pt. "Przeciwdziałanie suszy i erozji"


 

Prezentacja nr 06
pt. "Utrzymanie trwałych obiektów zielonych oraz obiektów proekologicznych"


 

Prezentacja nr 07
pt. "Wpływ scaleń gruntów na zachowanie bioróżnorodności i ochronę gleb"


 

Prezentacja nr 08
pt. "Wkład prac urządzeniowo-rolnych w poprawę jakości życia na wsi"


 

Prezentacja nr 09
pt. "Wpływ scaleń gruntów na realizację społecznych celów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"


 

Prezentacja nr 10
pt. "Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych"


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK